Rabatordninger i Ganløse Gymnastik

Der gives 25% i rabat hele november og hele december på alle hold, herunder også kombibilletten. 

I januar, februar og marts gives der 50% på alle voksenhold inkl kombi billetten.

På børnehold optages der ikke nye medlemmer efter 1 januar, undtagen yoga for 6. klasse og opefter.

 

Seniorrabat:

Seniorrabat på 20% af kontingentprisen gives til medlemmer, der inden sæsonstart har opnået folkepensionsalder (2021: 67 år). Seniorrabat kan ikke kombineres med øvrige rabattyper. 

 

Der ydes ikke rabat ved senere tilmelding på sommerhold.

 

Ganløse, 18. juni 2021