Brugerbetingelser

Ved tilmelding til hold hos Ganløse Gymnastik er nedenstående generelle betingelser gældende for tilmeldingen. Det er vigtigt at læse betingelserne igennem, inden man tilmelder sig.

Få svar på spørgsmål i forbindelse med vores betingelser ved at sende os en mail på forening@ganlosegymnastik.dk

Alle aftaler og kontrakter mellem Ganløse Gymnastik og vores medlemmer indgås på dansk.

Opstår en force majeure-situation, forbeholder vi os ret til øjeblikkeligt at annullere al træning uden tilbagebetaling af (dele af) holdkontingent.

 

Tilmelding

Hos Ganløse Gymnastik kan man tilmelde sig ledige hold online 24 timer i døgnet alle ugens dage – også efter sæsonstart. Dog kan nye deltagere ikke tilmeldes vintersæsonen på børnehold efter årsskiftet.

En tilmelding er ikke gældende, før betaling er indgået på Ganløse Gymnastiks bankkonto.

Er man usikker på, om man vil tilmeldes et hold, kan man henvende sig til instruktøren og bede om 1-2 prøvetræninger. Ved prøvetræning registrerer instruktøren kontaktoplysninger, og senest efter 2 prøvetræninger skal der ske en tilmelding, hvis man skal fortsætte på holdet.

 

Holdstørrelse

Ganløse Gymnastiks bestyrelse fastsætter en nedre  og en øvre grænse for antal deltagere på vores hold under hensyntagen til lokaliteter, instruktører og gymnaster.

Hvis et hold ikke er fyldt op til minimumsantallet, kan vi lukke holdet og tilbagebetale kontingentet til deltagerne.

 

Venteliste

Hvis deltagerantallet på et hold når den øvre grænse, henvises senere tilmeldte til en venteliste – gratis.

Skulle der i løbet af sæsonen blive en plads ledig på et hold, får den øverste på ventelisten en mail og sms. Derefter har man 48 timer til at tilmelde sig. Overskrides denne frist, går chancen videre til den næste på ventelisten.

For børnehold lukkes der dog for nye deltagere efter juleferien, fordi det niveaumæssigt vil være svært at blive integreret i træningen efter dette tidspunkt.

 

Fortrydelsesret og prøvetimer

Uanset om det er ved ordinær tilmelding ved sæsonstart, eller man er optaget på et hold senere på sæsonen fra venteliste, kan man fortryde efter højst 4 træningsgange. Da refunderer vi den del af kontingentet, der ligger efter udmeldingen; dog tilbageholdes 10,00 kr. i gebyr til dækning af transaktionsomkostninger.

Fortryder man tilmelding til et hold, bedes udmeldelse ske hurtigst muligt af hensyn til de eventuelle ventelister, der måtte være på holdet.

Udmeldelse sker ved at kontakte foreningens kasserer med tydelig angivelse af navn og holdnummer/holdnavn. Find kassereren under fanen ”bestyrelse” på ganlosegymnastik.dk

 

Alysning af træning

Er instruktøren forhindret i at undervise som følge af sygdom eller andet, vil der om muligt blive sørget for en vikar. Der opnås ikke kompensation for betalt kontingent i tilfælde af aflysning af undervisningen. Dette gælder også ved aflysninger på grund af f.eks. valg eller reparationer i hallerne.

 

Alderskrav

Alderskravene på vores børnehold skal sikre, at undervisningen tager udgangspunkt i deltagernes  udviklingstrin og formåen. Undervisningens kvalitet forudsætter, at disse alderskrav respekteres. Vurderer instruktøren på et børnehold, at en given  deltager vil få mere ud af at skifte til et andet hold, vil forældrene blive kontaktet.

 

Priser

Alle priser hos Ganløse Gymnastik er opgivet i danske kroner. Da vi er en forening, tillægges prisen ikke moms. De til enhver tid gældende priser og betingelser fremgår af foreningens hjemmeside.

 

 Holdkontingent

Størrelsen på holdkontingent afhænger af holdtype. Vi inddeler i fire kategorier:

  1. Børnehold med én instruktør
  2. Børnehold med flere instruktører
  3. Voksenhold
  4. Danseundervisning

Forud for hver sæson fastsætter bestyrelsen kontingentstørrelse for hver af disse kategorier som en minutpris, og dertil lægges et administrationsgebyr pr hold. 

For børnehold, der deltager i Ganløse Gymnastiks årlige forårsopvisning og/eller forårsopvisninger i DGI-regi, er dragtpriser indeholdt i kontingentet. Der gøres opmærksom på, at ved opnåelse af eventuelle rabatter på kontingent betales altid fuld pris for dragt.

 

 Betaling og gebyrer

Hos Ganløse Gymnastik kan man betale online med dankort, visa og mastercard.

Det er ved sæsonstart muligt at betale kontingentet i 2 rater. Dette vælges ved tilmelding. 2. rate forfalder til betaling 1. oktober og trækkes automatisk på det betalingskort, der anvendes ved betaling af 1. rate.

Kontant betaling og/eller anden ratebetaling kan i visse tilfælde ske efter aftale med foreningens kasserer.

Ganløse Gymnastik opkræver et administrationsgebyr på i alt kr. 70. Gebyret er indeholdt i kontingentet. Kunden afholder selv eventuelle yderligere gebyrer mv. til egen kortudsteder.

Ved eventuel refusion af holdkontingent (fortrydelsesretten) tilbageholdes 10,00 kr. i gebyr til dækning af transaktionsomkostninger.

         

Behandling af personlige data og kreditkortoplysninger

Når du anvender kreditkort som betaling, bliver alle dine indtastede kreditkortdata krypteret, inden de videregives til Nets. Det betyder, at ingen kan få adgang til disse kreditkortdata. Ligeledes har Ganløse Gymnastik ikke adgang til at læse dine indtastede kreditkortdata. Ud over dette krypteres personoplysninger ikke.

Dine profiloplysninger (navn, adresse og telefonnummer) gemmes i vores medlemsdatabase (ikke krypteret) i 5 år, idet bogføringslovgivningen stiller krav om opbevaring af regnskabsmateriale i 5 år. Oplysningerne sendes ikke-krypteret til vores kundedatabase. (Kreditkortoplysningerne sendes dog altid krypteret).

Dine kundeoplysninger bliver ikke videregivet til tredjemand eller anvendt til markedsføring, du ikke har bedt om.

 

Forbehold

Ganløse Gymnastik tager forbehold for tryk- og prisfejl.

Ganløse Gymnastik er ikke ansvarlig for nedbrud eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for vores kontrol.

 

Ansvarsfraskrivelse 

Ganløse Gymnastik og foreningens indholdsleverandør kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af ganlosgymnastik.dk, herunder garanterer vi ikke og indestår i intet tilfælde for, at et hold ikke opfylder brugerens forventninger. 

Ganløse Gymnastik anvender cookies for at gøre brugen af hjemmesiden bedre, blandt andet ved hurtigere sidevisninger. Du kan efterfølgende slette cookies.