Brugerbetingelser

 

Når man tilmelder sig et hold hos Ganløse Gymnastik er nedenstående generelle betingelser gældende for tilmeldingen. Det er vigtigt at læse betingelserne igennem, inden man tilmelder sig.

Få svar på spørgsmål i forbindelse med vores betingelser ved at sende os en mail på forening@ganlosegymnastik.dk

Alle aftaler og kontrakter mellem Ganløse Gymnastik og vores medlemmer indgås på dansk.

 

Tilmelding

Hos Ganløse Gymnastik kan man tilmelde sig ledige hold online 24 timer i døgnet alle ugens dage – også efter sæsonstart. Dog kan nye deltagere ikke tilmeldes vintersæsonen på børnehold efter årsskiftet.

En tilmelding er ikke gældende, før betaling er indgået på Ganløse Gymnastiks bankkonto.

 

Priser

Alle priser hos Ganløse Gymnastik er opgivet i danske kroner. Da vi er en forening, tillægges prisen ikke moms. De til enhver tid gældende priser og betingelser fremgår af foreningens hjemmeside.

 

Holdkontingent

Størrelsen på holdkontingent afhænger af holdtype. Vi inddeler i fire kategorier:

  1. Børnehold med én instruktør
  2. Børnehold med flere instruktører
  3. Voksenhold
  4. Danseundervisning

Forud for hver sæson fastsætter bestyrelsen kontingentstørrelse for hver af disse kategorier som en minutpris.

 

Rabatordninger – se kontingentpolitik samt særskilt dokument

  

Deltagerantal

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at lukke et hold, hvis deltagerantallet er så lavt, at holdet giver underskud. En forholdsmæssig andel af kontingent tilbagebetales.

 

Aflysning af træning

Er instruktøren forhindret i at undervise som følge af sygdom eller andet, vil der om muligt blive sørget for en vikar. Der opnås ikke kompensation for betalt kontingent i tilfælde af aflysning af undervisningen. Dette gælder også ved aflysninger på grund af f.eks. valg eller reparationer i hallerne.

 

Fortrydelsesret

De 2 første uger efter, at en deltager har tilmeldt sig et hold kan i tilfælde af fortrydelse anses for prøvetimer, og der refunderes forholdsmæssigt. Medlemsgebyr på 60.00 kr. refunderes ikke.

 Hvis du alligevel ikke ønsker at gå på et tilmeldt hold, bedes udmeldelse ske hurtigst muligt af hensyn til de eventuelle ventelister, der måtte være på holdet.

Udmeldelse sker ved at kontakte foreningens kasserer med tydelig angivelse af navn og holdnummer/holdnavn. Find kassereren under fanen ”bestyrelse” på ganlosegymnastik.dk

 

Betaling og gebyrer

Hos Ganløse Gymnastik kan du betale online med dankort, visa og mastercard.

Det er ved sæsonstart muligt at betale kontingentet i 2 rater. Dette vælges ved tilmelding. 2. rate forfalder til betaling 1. oktober og trækkes automatisk på det dankort, der anvendes ved betaling af 1. rate.

Kontant betaling og/eller anden ratebetaling kan i visse tilfælde ske efter aftale med foreningens kasserer.

Ved eventuel refusion af holdkontingent (fortrydelsesretten) tilbageholdes 10,00 kr. i gebyr til dækning af transaktionsomkostninger.

                          

Behandling af personlige data og kreditkortoplysninger

Når du anvender kreditkort som betaling, bliver alle dine indtastede kreditkortdata krypteret, inden de videregives til Nets. Det betyder, at ingen kan få adgang til disse kreditkortdata. Ligeledes har Ganløse Gymnastik ikke adgang til at læse dine indtastede kreditkortdata. Ud over dette krypteres personoplysninger ikke.

Dine profiloplysninger (navn, adresse og telefonnummer) gemmes i vores medlemsdatabase (ikke krypteret) i 5 år, idet bogføringsloven stiller krav om opbevaring af regnskabsmateriale i 5 år. Oplysningerne sendes ikke-krypteret til vores kundedatabase. (Kreditkortoplysningerne sendes dog altid krypteret).

Dine kundeoplysninger bliver ikke videregivet til tredjemand eller anvendt til markedsføring, du ikke har bedt om.

 

Forbehold

Ganløse Gymnastik tager forbehold for tryk- og prisfejl.

Ganløse Gymnastik er ikke ansvarlig for nedbrud eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for vores kontrol.

 

Ansvarsfraskrivelse

Ganløse Gymnastik og foreningens indholdsleverandør kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af ganlosgymnastik.dk, herunder garanterer vi ikke og indestår i intet tilfælde for, at et hold ikke opfylder brugerens forventninger. 

Ganløse Gymnastik anvender cookies for at gøre brugen af hjemmesiden bedre, blandt andet ved hurtigere sidevisninger. Du kan efterfølgende slette cookies.