Kontingentpolitik i Ganløse Gymnastik

Betaling for deltagelse på hold i Ganløse Gymnastik sammensættes af et medlemsgebyr og et kontingent pr. hold, der deltages på. Den overordnede ramme for kontingentet, medlemsgebyrets størrelse og eventuelle rabatordninger fastsættes på den ordinære generalforsamling; dog første gang på den ekstraordinære generalforsamling den 17. juni 2021.

Medlemsgebyr

Medlemsgebyr opkræves en gang pr. sæson pr. person. Gebyret lægges automatisk til holdkontingent ved medlemmets første tilmelding. 

Kontingent

Kontingent for deltagelse på holdene fastsættes således, at de samlede udgifter til lønninger, redskaber og administration som minimum kan dækkes.

Der kan fastsættes forskellige kontingenter for forskellige tilbud og aldersgrupper, og eventuelt helt eller delvist frikontingent for grupper af ledere.  Endvidere kan bestyrelsen fritage et medlem for kontingentbetaling, såfremt særlige forhold taler for det.

Der lægges 5 kr. oven i holdprisen til dækning af transaktionsgebyr til Nets. Ved refusion af kontingent beholder vi 10 kr. til dækning af bankgebyret.

Kontingentet kategoriseres i 4 grupper med dertil hørende minutsatser:

  1. børnehold
  2. børnehold med behov for øget instruktør- og hjælperkapacitet til sikring af sikkerhed og niveau
  3. voksenhold
  4. danseundervisning for voksne