Kontingentpolitik i Ganløse Gymnastik

Betaling for deltagelse på hold i Ganløse Gymnastik sammensættes af et medlemsgebyr og et kontingent pr. hold, der deltages på. Den overordnede ramme for kontingentet, medlemsgebyrets størrelse og eventuelle rabatordninger fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Kontingent

Kontingent for deltagelse på holdene fastsættes således, at de samlede udgifter til lønninger, redskaber og administration som minimum kan dækkes.

Der kan fastsættes forskellige kontingenter for forskellige tilbud og aldersgrupper, og eventuelt helt eller delvist frikontingent for grupper af ledere.  Endvidere kan bestyrelsen fritage et medlem for kontingentbetaling, såfremt særlige forhold taler for det.

Ved refusion af kontingent beholder vi 10 kr. til dækning af bankgebyret.

Kontingentet kategoriseres i 4 grupper med dertil hørende minutsatser:

  1. børnehold
  2. børnehold med behov for øget instruktør- og hjælperkapacitet til sikring af sikkerhed og niveau
  3. voksenhold
  4. danseundervisning for voksne