Om tilmelding
 
Der er to måder, du kan tilmelde dig et hold på:

Onlinetilmelding med dankort-betaling
 
1.   Først skal du have en profil. Klik på OPRET PROFIL nederst til venstre og udfyld 
      skemaet. Alle felter med en rød stjerne skal udfyldes. Der skal oprettes en
      profil for hver person, der skal tilmeldes et hold.
 
2.   Du modtager en bekræftelse på oprettelse af profil på din mail
 
3.   Log ind
 
4.   Under menupunktet HOLDTILMELDING finder du det hold, du ønsker at
      tilmelde dig. Klik på holdnavnet. (indtil der åbnes for tilmeldingen, er det ikke
      muligt at komme videre end hertil)
 
5.   Klik herefter på prisen på det ønskede hold (hvis holdet er fyldt, så tryk på
      venteliste for at tilmelde dig venteliste på holdet)
 
6.   Betal med dankort - eller via netbank
 
7.   Du modtager en mail som kvittering for din betaling og optagelse på holdet.
 
Kontant betaling
 
Har du ikke mulighed for at tilmelde dig online, er du velkommen til at kontakte os på forening@ganlosegymnastik.dk. Så prøver vi at finde en løsning.
 
Du er ikke tilmeldt et hold, før vi har modtaget betaling.

Opstår en force majeure-situation, forbeholder vi os ret til øjeblikkeligt at annullere al træning uden tilbagebetaling af (dele af) holdkontingent.

Holdstørrelse

Ganløse Gymnastiks bestyrelse fastsætter en nedre og en øvre grænse for antal deltagere på vores hold under hensyntagen til lokaliteter, instruktører og gymnaster.

Hvis et hold ikke er fyldt op til minimums-antallet senest inden udgangen af september måned, kan vi lukke holdet og tilbagebetale kontingentet til deltagerne.

Venteliste

Hvis deltagerantallet på et hold når den øvre grænse, henvises senere tilmeldte til en venteliste – gratis.

Skulle der i løbet af sæsonen blive en plads ledig på et hold, får den øverste på ventelisten en mail og sms. Derefter har man 48 timer til at tilmelde sig. Overskrides denne frist, går chancen videre til den næste på ventelisten.

For visse hold lukkes der dog for nye deltagere efter juleferien, fordi det niveaumæssigt vil være svært at blive integreret i træningen efter dette tidspunkt.

Fortrydelsesret og prøvetimer

Hvis man fortryder sin holdtilmelding, kan de første to gange betragtes som prøvetimer, og kontingentet – men ikke medlemsgebyret – betales tilbage.

Det gælder også, hvis man er optaget fra venteliste. Man kan i stedet vælge et andet hold, hvis der er plads. Se vilkår for fortrydelsesret under menupunktet ”Betingelser for betaling” på vores hjemmeside.

Alderskrav

Alderskravene på vores børnehold skal sikre, at undervisningen tager udgangspunkt i deltagernes fysiske udviklingstrin og formåen. Undervisningens kvalitet forudsætter, at disse alderskrav respekteres.

Vurderer instruktøren på et børnehold, at en given

deltager vil få mere ud af at skifte til et andet hold, vil forældrene blive kontaktet.

Trivsel

Det er en kerneværdi for Ganløse Gymnastik , at det skal være rart at gå til idræt. Vores fokus på trivsel betyder, at vi er opmærksomme på især børnenes fremmøde. Udebliver et barn mere end tre gange i træk, kan det have årsager, som forældrene ikke ken-der. Derfor kontakter vi i givet fald hjemmet.

Børn med særlige udfordringer

Det er vigtigt på forhånd at informere instruktøren grundigt om børn med særlige behov og udfordringer. Vores instruktører har ikke nødvendigvis tilstrækkelige ressourcer og faglige kompetencer til at håndtere mange eller svære problemstillinger for det enkelte barn.

Har man et barn, som kræver særlige hensyn, vurderer instruktør og bestyrelse, om vi skal anmode en forælder eller anden støtteperson at deltage i undervisningen sammen med barnet.

Sikkerhed

Vi tilstræber, at alle vores instruktører har certifikat på førstehjælpskursus, ligesom børneinstruktørerne en-ten har DGI’s instruktøruddannelse eller anden rele-vant erfaring. Det er deltagernes sikkerhed for, at un-dervisningen foregår under forsvarlige forhold.

Deltagerne har også selv et ansvar for egen og andres sikkerhed, herunder at udvise den rette adfærd i hallen og omklædningsrummene. Se vores ”Leve-regler” på ganlosegymnastik.dk.

Opvisning(er)

Den årlige opvisning i marts har stor betydning for os som forening, og vi håber på opbakning og deltagelse fra de fleste af vores hold. Det sker den 20. marts 2021. Opvisningstøj er inkluderet i holdkontingentet.

Man må være forberedt på træning til forårsopvis-ningen. Vi beder også om forældreopbakning til eventuel deltagelse i DGI’s forårsopvisninger.

Kontakt til medlemmer

Ganløse Gymnastik kommunikerer primært med sine medlemmer via e-mail og i enkelte tilfælde pr. sms. Derfor er det vigtigt, at man sørger for at opdatere sin profil på vores hjemmeside.

På vores facebookside er der nyheder og opslag om aktuelle begivenheder. ’Like’ os – og følg med! 
 
 
 

         

  Ganløse Gymnastik - Lyngevej 6 - 3660 Stenløse - 3660 forening@ganlosegymnastik.dk - Tlf: 29408687 en løsning fra Klubmodul