Betingelser vedr. betaling.
 
Når man tilmelder sig et hold hos Ganløse Gymnastik, er nedenstående generelle betingelser
gældende for tilmeldingen. Det er vigtigt at læse betingelserne igennem, inden man tilmelder sig.
Få svar på spørgsmål i forbindelse med vores betingelser ved at sende os en mail på
forening@ganlosegymnastik.dk
Alle aftaler og kontrakter mellem Ganløse Gymnastik og vores medlemmer indgås på dansk.

Tilmelding
Hos Ganløse Gymnastik kan man tilmelde sig ledige hold online 24 timer i døgnet alle ugens
dage – også efter sæsonstart.
En tilmelding er ikke gældende, før vi har modtaget betaling.

Priser
Alle priser hos Ganløse Gymnastik er opgivet i danske kroner. Da vi er en forening, tillægges prisen ikke moms. De til enhver tid gældende priser og betingelser fremgår af foreningens hjemmeside.
 
Medlemsgebyr
For at kunne tilmelde sig hold i Ganløse Gymnastik skal man være medlem af foreningen.
Uden medlemmer kan vi ikke kalde os en forening og vil dermed heller ikke være berettiget til kommunale tilskud og ydelser.
Alle medlemmer opkræves et gebyr på kr. 60, uanset hvornår på året, de optages.
Et medlemskab tegnes for én sæson ad gangen og gælder således frem til skolernes sommerferie.
 
Holdkontingent
Ved indmeldelse inden 1. november opkræves fuldt holdkontingent for hele sæsonen.
Ved indmeldelse og start efter denne dag opkræves 2/3 af sæsonens holdkontingent.
Ved indmeldelse og start efter 23. januar opkræves 1/3 af holdkontingent.
 
 
Dette gælder ikke kombi-billetten, som koster det samme hele sæsonen. 
 
Rabat

Husstandsrabat:

1) Husstandsrabat gives, når ét og samme medlem tilmelder sig hold nummer 3. Rabatten er fastsat til 40% af den ordinære pris på sidst tilmeldte hold .

2) Husstandsrabat gives, når person nummer 3 i samme husstand tilmelder sig et hold. Rabatten er fastsat til 40% af den ordinære pris på sidst tilmeldte hold (Eksempel: Mor og datter har hver tilmeldt sig et hold. Når far tilmelder sig opnås rabatten på de 40% af kontingentet på dette hold).

Det er vigtigt at angive nøjagtigt samme adresse på alle i husstanden for at opnå rabatten. Ændring/kontrol af adresse foretages under profil efter login. Ekstra mellemrum i adressen vil medføre, at der ikke udløses rabat. Der vil ikke blive tilbagebetalt kontingent, såfremt denne betingelse ikke er opfyldt.

Seniorrabat:

Seniorrabat gives til medlemmer, der inden sæsonstart er fyldt 60 år.

Seniorrabat er fastsat til ca. 30% af den ordinære pris og kan ikke kombineres med øvrige rabattyper.

Generelt:

Der ydes ingen rabatter på sommerhold bortset fra seniorrabat.

På hold, der starter efter årsskiftet, vil al rabat være fratrukket på forhånd, og holdkontingentet kan ikke nedsættes yderligere.
 
Deltagerantal
For at oprette et hold skal det af bestyrelsen fastsatte minimumsantal deltagere være opfyldt
inden udgangen af september. Er det ikke det, forbeholder bestyrelsen sig ret til at lukke
holdet og en forholdsmæssig andel af kontingent tilbagebetales.
 
Aflysning af træning
Er instruktøren forhindret i at undervise som følge af sygdom eller andet, vil der om muligt
blive sørget for en vikar. Der opnås ikke kompensation for betalt kontingent i tilfælde
af aflysning af undervisningen. Dette gælder både for hel eller delvis nedlukning af al træning under force majeure og ved aflysninger på grund af f.eks. valg eller reparationer i hallerne, som Ganløse Gymnastik står uden indflydelse på. 
 
Fortrydelsesret
De 2 første gange i sæsonen kan i tilfælde af fortrydelse anses for prøvetimer. Ved udmeldelse senest 2 træningsgange efter sæsonstart kan det indbetalte hold-kontingent tilbagebetales.
Ved tilmelding efter sæsonstart kan de 2 første gange efter tilmelding ligeledes anses for prøvetimer, og holdkontingentet kan tilbagebetales ved udmeldelse umiddelbart efter 2. gang.
 
Ved udmeldelse senest d. 1. november tilbagebetales halvdelen af det betalte holdkontingent. Der tages ikke særskilt hensyn til tilmeldinger foretaget efter sæsonstart.
Medlemsgebyret på kr. 60 tilbagebetales ikke ved framelding af et hold.
Hvis du alligevel ikke ønsker at gå på et tilmeldt hold, bedes udmeldelse ske hurtigst muligt
af hensyn til eventuel venteliste.
Udmeldelse sker ved at kontakte foreningen på mailadressen forening@ganlosegymnastik.dk. 

Betaling og gebyrer
Hos Ganløse Gymnastik kan du betale online med dankort eller Visa/dankort eller e-Dankort.
Ganløse Gymnastik kan opkræve et gebyr på 1,45 kr. pr. transaktion + 0,10%  ved køb over 100 kr. og 0,70 kr. pr. transaktion for 50 kr. og under. Kunden afholder selv eventuelle gebyrer mv. til egen kortudsteder.
 
 
Behandling af personlige data og kreditkortoplysninger
Når du anvender kreditkort som betaling, bliver alle dine indtastede kreditkortdata krypteret,
inden de videregives til PBS. Det betyder, at ingen kan få adgang til disse kreditkortdata. Ligeledes har Ganløse Gymnastik ikke adgang til at læse dine indtastede kreditkortdata. Udover dette krypteres personoplysninger ikke.
Vi bruger quickpay.dk som betalingsgateway til dankort. Læs mere på deres side om
sikkerheden ved online betaling.
Dine profiloplysninger (navn, adresse og telefonnummer) gemmes i vores medlemsdatabase (ikke krypteret) i 5 år, idet bogføringsloven stiller krav om opbevaring af regnskabsmateriale i 5 år. Oplysningerne sendes ikke-krypteret til vores kundedatabase.
(Kreditkortoplysningerne sendes dog altid krypteret).
Dine kundeoplysninger bliver ikke videregivet til tredjemand eller anvendt til markedsføring, du ikke har bedt om.


Forbehold
Ganløse Gymnastik tager forbehold for tryk- og prisfejl.
Ganløse Gymnastik er ikke ansvarlig for nedbrud eller svigtende adgang til hjemmesiden,
nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for vores kontrol.


Ansvarsfraskrivelse
Ganløse Gymnastik og foreningens indholdsleverandør kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af ganlosgymnastik.dk, herunder garanterer vi ikke og indestår i intet tilfælde for, at et hold ikke opfylder brugerens forventninger.
Ganløse Gymnastik anvender cookies for at gøre brugen af hjemmesiden bedre, blandt andet
ved hurtigere sidevisninger. Du kan efterfølgende slette cookies i Internet Explorer under
menuen "Funktioner" -> "Internetindstillinger" -> "Slet cookies".
 
  Ganløse Gymnastik - Lyngevej 6 - 3660 Stenløse - 3660 forening@ganlosegymnastik.dk - Tlf: 29408687 en løsning fra Klubmodul