Bestyrelsesformand
Merete Langwadt Guld
Præsentation
Merete er foreningens formand siden generalforsamlingen den 30. oktober 2014: "Jeg har i mange år nydt godt af foreningens mange tilbud - både tæskehold, zumba og yoga - og nu glæder jeg mig også til at kunne bidrage til Ganløse Gymnastiks fortsatte udvikling."
Se hele beskrivelsen
Næstformand
Torben Skov
Præsentation
Som næstformand repræsenterer Torben foreningen både udadtil og indadtil i formandens fravær. Han er desuden ansvarlig for foreningens redskaber og kontaktperson i spørgsmål vedrørende hallerne i Ganløse og Slagslunde. Desuden er han ansvarlig for foreningens igangværende strategiproces, der skal sikre en linje og konsistens i gymnastikken fra børne- til seniorhold.
 
Torben har igennem mange år undervist i Ganløse Gymnastik og har senest haft stor succes med at oprette vores parkourhold.
Se hele beskrivelsen
Kasserer
Anne Lund-Hansen
Præsentation

Anne har i mange år gået i til gymnastik foreningen, og det er hendes døtre også startet på.

Hendes baggrund for at være kasserer er, at hun har mere end 20 års erfaring inden for regnskab og revision og derfor er yderst kompetent til at bidrage positivt til foreningen og til bestyrelsesarbejdet.
 
tlf 29441993
Se hele beskrivelsen
Bestyrelsesmedlem
Anne Mette Holm
Præsentation

Anne Mette er gammel ski-, spring- og rytmegymnast, og i sine helt unge dage var hun instruktør i Tårs/Ugilt Idrætsforening.

Hun er en af hovedkræfterne bag planlægningen af Ganløse Gymnastiks programlægning og har således hænderne begravet i klubmodul, når holdene skal oprettes der.

Hvis du har mistet dit brugernavn eller password, kan du skrive til Anne Mette og få et nyt.

annemetteholm01@gmail.com

Se hele beskrivelsen
Else Ruby
Præsentation
 
Else har siddet i bestyrelsen siden 2009 og er en rigtig god sparringspartner qua sin instruktøruddannelse, sin årelange erfaring som gymnast og sin tid som underviser i Ganløse Gymnastik.
 
Hun er ansvarlig for den årlige familiedag, tager del i instruktørsamtaler og er bestyrer af vores sunde café til forårsopvisningen i Ganløsehallen.
 
Se hele beskrivelsen
Helen Travers
Præsentation

Jeg har gået til gymnastik i foreningen i mange år, og det har begge mine døtre også. Den ene har desuden været hjælpeinstruktør i foreningen i nogle år.

Jeg har erfaring som aktiv forældre til min ene datter, som har været aktiv gymnast og hjælpeinstruktør/instruktør i 3 forskellige gymnastikforeninger. I den forbindelse har jeg også haft tæt samarbejde med instruktørerne.

Jeg har ligeledes været aktiv forældre til DGI´s forårsopvisninger mm.

Jeg glæder mig til at være en del af Ganløse Gymnastik forening, som jeg anser for at være en rigtig velfungerende og rar forening for både bestyrelse, hjælpeinstruktører og instruktører samt medlemmer.

Se hele beskrivelsen
Jeanett Lillesøe
Præsentation

Jeanett har gennem mange år gået til forskellige former for gymnastik i foreningen. Ligeledes går familiens to børn til gymnastik og dans i foreningen.

”Ganløse Gymnastik er en af byens samlingspunkter. Der er plads til alle, og i år blev der så plads til mig i bestyrelsen.  Jeg glæder mig til at give et nap med”.

Jeanett har bl.a. ansvar for vores Shop her på hjemmesiden, som bruges ved salg af opvinsingstøj mm.

Mail: Jeanett@perbux.dk

Se hele beskrivelsen
Karina Kastrup Ibsen
Præsentation
Karina  har været aktiv i bestyrelsen siden 2009. Hun har ansvaret for kontrakter, børneattester og informationsmateriale til alle instruktører og hjælpere, ligesom hun tager sig af de mange sekretæropgaver, der er forbundet med at drive en forening. 
Hun er selv aktiv på flere af foreningens voksenhold og som instruktør.
Se hele beskrivelsen
Lene Voigt
Præsentation

Lene har ud over at være aktiv udøver på forskellige hold i mange år også siddet i bestyrelsen siden 2010. Hun er ansvarlig for foreningens interne og eksterne kommunikation, herunder udarbejdelse af informationsmateriale, nyhedsbreve, diverse referater, sæsonprogram, opvisningsprogram samt pressearbejde. Lene er også ansvarlig for indholdet på Ganløse Gymnastiks hjemmeside.
 
Se hele beskrivelsen
  Ganløse Gymnastik - Lyngevej 6 - 3660 Stenløse - 3660 forening@ganlosegymnastik.dk - Tlf: 29408687 en løsning fra Klubmodul