Om tilmelding
 
Der er to måder, du kan tilmelde dig et hold på:

Onlinetilmelding med dankort-betaling
 
1.   Først skal du have en profil. Klik på OPRET PROFIL nederst til venstre og udfyld 
      skemaet. Alle felter med en rød stjerne skal udfyldes. Der skal oprettes en
      profil for hver person, der skal tilmeldes et hold.
 
2.   Du modtager en bekræftelse på oprettelse af profil på din mail
 
3.   Log ind
 
4.   Under menupunktet HOLDTILMELDING finder du det hold, du ønsker at
      tilmelde dig. Klik på holdnavnet. (indtil der åbnes for tilmeldingen, er det ikke
      muligt at komme videre end hertil)
 
5.   Klik herefter på prisen på det ønskede hold (hvis holdet er fyldt, så tryk på
      venteliste for at tilmelde dig venteliste på holdet)
 
6.   Betal med dankort - eller via netbank
 
7.   Du modtager en mail som kvittering for din betaling og optagelse på holdet.
 
Kontant betaling
 
Har du ikke mulighed for at tilmelde din online, er du velkommen til at kontakte os på forening@ganlosegymnastik.dk. Så prøver vi at finde en løsning.
 
Du er ikke tilmeldt et hold, før der er modtaget betaling.
 
Holdstørrelse
Ganløse Gymnastiks bestyrelse fastsætter en nedre og en øvre grænse for antal
deltagere på de respektive hold under hensyntagen til lokaliteter, instruktører og gymnaster.
Hvis et givent hold ikke er fyldt op til minimumsantallet af deltagere senest inden
udgangen af september i den pågældende sæson, ser vi os nødsaget til at lukke
holdet og tilbagebetale kontingentet til deltagerne.
Se vilkår for fortrydelsesret under ”betingelser vedr. betaling”.
 
Venteliste
Når deltagerantallet på et hold når den øvre grænse, henvises senere tilmeldte til en venteliste.
Vi opkræver ikke gebyr for at stå på venteliste. Skulle der i løbet af sæsonen blive en plads ledig
på et ellers overtegnet hold, sendes en mail og sms til den, der står øverst på ventelisten.
Den pågældende har derefter 48 timer til at foretage tilmelding.
Foretages der ikke tilmelding indenfor disse 48 timer,
videregives den ledige plads til den næste på ventelisten.
For visse hold vil det dog gælde, at der ikke optages nye deltagere fra venteliste efter juleferien,
fordi det niveaumæssigt vil blive vanskeligt at blive integreret i træningen
som ny deltager efter dette tidspunkt.
 
Alderskrav
Ganløse Gymnastik har tilrettelagt alderskravene på de forskellige børnehold, således at undervisningen
tager udgangspunkt i deltagernes fysiske udviklingstrin og formåen. Kvaliteten i
undervisningen forudsætter, at disse alderskrav respekteres.
Vurderer en instruktør, at en given deltager vil få mere ud af at skifte til et andet
hold, vil denne kontakte deltagerens forældre.
 
Trivsel
Når vi lægger vægt på overholdelse af holdenes alders- og kvalifikationskrav, er det
også af hensyn til deltagernes trivsel. Det centrale for Ganløse Gymnastik er, at vi
har det rart og sjovt med at dyrke motion, gymnastik, spring og dans. Adskiller man
sig markant alders- eller kvalifikationsmæssigt fra resten af holdet, kan det påvirke
trivslen både for den enkelte deltager og hele holdet.
Vores fokus på trivsel indebærer også, at vi er opmærksomme på deltagernes
fremmøde. Udebliver et barn mere end tre gange i træk, kan det være på grund
af ferie eller længerevarende sygdom. Men det kan også have andre årsager,
som forældrene måske ikke kender. Derfor retter instruktøren eller bestyrelsen
henvendelse til jer i sådanne tilfælde.
 
Sikkerhed
Vi tilstræber, at alle vores instruktører har certifikat på førstehjælpskursus, ligesom
børneinstruktørerne har gennemgået DGI’s instruktøruddannelse eller har anden
relevant erfaring. Det er deltagernes sikkerhed for, at undervisningen foregår under
forsvarlige og betryggende omstændigheder.
Skulle uheldet være ude, kan instruktøren yde nødhjælp på stedet og evt. tilkalde
ambulance, men Ganløse Gymnastik hæfter ikke for skader, lægehjælp el. lign. som
følge af uheld i undervisningstiden. Egen ulykkesforsikring anbefales.
Deltagerne har også selv et ansvar for egen og andres sikkerhed, herunder at udvise
den rette adfærd i hallen og omklædningsrummene. Se vores ”Leveregler”.
 
 
Opvisning(er)
Ganløse Gymnastik har som primært formål at give et bredt udbud af motion til så
mange som muligt i lokalområdet. På vores årlige opvisning i marts måned viser vi,
hvad vi kan og tilbyder, og vi håber på opbakning og deltagelse fra størstedelen af
vores hold.
Vores deltagere må være forberedte på træning til denne opvisning samt eventuelle
ekstra udgifter til opvisningsdragt/tøj. Vi bestræber os på de lavest mulige udgifter
til dette.
Visse hold deltager desuden i en af DGI Nordsjællands årlige forårsopvisninger, og
også dertil håber vi på jeres opbakning og deltagelse.
 
 
Kommunikation
For at spare ressourcer og tage hensyn til miljøet kommunikerer Ganløse Gymnastik
primært med sine medlemmer via e-mail og i enkelte tilfælde pr. sms. F.eks. får
man besked om optagelse på hold via mail sendt automatisk fra vores system.
Akutte aflysninger annonceres via sms.
Derfor er det vigtigt, at alle medlemmer sørger for at opdatere deres profil, så vi har
jeres kontaktoplysninger.
Vi udsender jævnligt nyhedsbreve med vigtige oplysninger om bl.a. arrangementer,
og det sker ligeledes elektronisk til medlemmernes e-mailadresser. Man
kan til enhver tid framelde sig nyhedsbreve ved at ændre på sin profil eller
kontakte foreningen via forening@ganlosegymnastik.dk.
 
 
 
 

         

  Ganløse Gymnastik - Lyngevej 6 - 3660 Stenløse - 3660 forening@ganlosegymnastik.dk - Tlf: 29408687 en løsning fra Klubmodul